İnternetten Video Kaldırma

internetten-video-kaldirma

 

 

 

 

 

 

 

Bilindiği üzere internet, hemen hemen herkesin hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş olup bu durum, internetten video kaldırma konusunu gündeme getirmiştir. Çünkü internette yayınlanan videoların sürekli kontrol altında tutulması veya ne kadar doğru olduklarının tespiti mümkün değildir. Bu nedenle bazı hallerde kişilerin, ilgili merciilere başvuruda bulunması üzerine internetten video kaldırma işleminin gerçekleştirilmesi söz konusu olabilecektir.

 

İnternetten video kaldırma, özellikle son dönemlerde sıkça başvurulan bir yöntem haline gelmiştir.Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda kişiler, çok kısa bir sürede istedikleri tür içeriğe internet üzerinden ulaşabilmektedir. Şüphesiz ki ulaşılan içeriklerin hukuka veya ahlaka aykırı olması ya da bir kimsenin kişilik haklarını ihlal ediyor olması mümkündür. Bu gibi durumlar karşısında başvurulacak ilk yol, internetten video kaldırma işlemidir. Bu işlemin olabildiğince hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Çünkü internet ortamına konan bir video saniyeler içerisinde binlerce kişiye ulaşabilir. Özellikle kişilerde merak duygusunu tetikleyen ve sansasyonel nitelikteki videolar sanal alemde çok daha hızlı şekilde yayılmaktadır. Aynı zamanda sosyal medya sitelerinin kullanıcı sayılarının her gün daha artması, bu videoların çok daha hızlı yayılmasına da sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla hızlı hareket etmek ve gereken hukuki işlemleri  gerçekleştirmek olası zararların önlenebilmesi adına önem taşımaktadır.

 

İnternetten video kaldırma işlemi, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilmektedir. İlgili kanunda belirtilen hallerde söz konusu işlem gerçekleştirilebilecektir. Aynı zamanda bu kanunda internet ortamında paylaşılan bazı içeriklerin suç oluşturacağına da değinilmiştir. Dolayısıyla kanunda sayılan suçların varlığı halinde internetten video kaldırma gerçekleştirileceği gibi suça sebebiyet veren kimselerin de cezalandırılması yoluna başvurulabilecektir. Belirttiğimiz tüm bu konular hem teknik hem de hukuki bilgiyi bir arada gerektirdiğinden dolayı bilişim hukuku alanında uzman bir avukata danışılması faydalı olacaktır.

 

İnternetten Video Nasıl Kaldırılır ?

İnternetten video kaldırma işlemini gerçekleştirmek isteyen kişiler 5651 sayılı Kanun çerçevesinde hareket etmelidirler. İlgili kanuna göre, internet ortamında paylaşılan video sebebiyle kişilik haklarının ihlale uğradığını iddia eden kimseler öncelikli olarak içerik sağlayıcısına ulaşmalı ve söz konusu videonun kaldırılmasını talep etmelidirler. İçerik sağlayıcısına ulaşmak mümkün değil ise veya sağlayıcı, bu talebi reddediyorsa bu durumda yer sağlayıcısıyla iletişime geçilmeye çalışılmalıdır. İçerik veya yer sağlayıcısı kendisine ulaşan bu talebi en geç 24 saat içinde cevaplamakla yükümlüdürler.

 

İçerik veya yer sağlayıcısına ulaşılamamış ya da sağlayıcılar tarafından video kaldırma talebi reddedilmişse bu durumda kişi, Sulh Ceza Hakimliğine müracaatta bulunmalıdır. Kişilik hakkının ihlali nedeniyle Sulh Ceza Hakimliğine başvuruda bulunulduğu takdirde hakim, bu talebi değerlendirecek ve gerekli gördüğü takdirde söz konusu içeriğe erişimin engellenmesi yönünde karar verecektir. İnternetten video kaldırılmasına yönelik olarak yapılan başvuruyu hakim 24 saat içerisinde değerlendirip karara bağlayacaktır. Fakat şunu da belirtmeliyiz ki hakime doğrudan başvuru yapılması da mümkündür. Yani içerik ve yer sağlayıcısına talepte bulunulması ihtiyari bir durumdur. Kişilik hakkı ihlal edilen ve bu nedenle maddi ve manevi zarara uğradığını iddia eden kişiler, ilgili hakimliğe başvuruda bulunarak hukuki süreci doğrudan başlatabilirler.

 

İnternetten Hangi Videoların Kaldırılması Mümkündür ?

İnternetten video kaldırma hakkında açıklamamız gereken konulardan birisi de hangi tür videolar hakkında işlem yapılabileceğidir. İlk olarak şunu belirtmeliyiz ki internetten her videonun kaldırılması mümkün değildir. Yani sırf birisi videoyu beğenmedi diye bunun hakkında internetten haber sidirme işlemi uygulanamaz. Aynı zamanda düşünce özgürlüğü sınırları çerçevesinde kalan videolar açısından da herhangi bir hukuki işlem uygulanamayacağını söylememiz doğru olacaktır. Fakat eğer bir video hakaret barındırıyorsa, özel hayatın gizliliğini ihlal ediyorsa veya iftira içeriyorsa bu durumda o videonun kaldırılması için hukuki sürecin başlatılması yerinde bir hareket olacaktır. Yani hukuka aykırı nitelik taşıyan her türlü video için kaldırma işlemi yapılabilecektir.

 

İnternetten video kaldırma işlemi yalnızca bir kişi veya kurumun haklarının ihlal edilmesi ya da prestijinin zedelenmesi halinde uygulanacak bir işlem değildir. Aynı zamanda toplumun genel ahlakına zarar veren içeriğe sahip videolar hakkında da kaldırma işlemi uygulanır. Bunların en bilinen örneği ise pornografik içeriklerdir. Özellikle küçük çocukların da internet kullandığı şu dönemde bu tarz içeriklere ulaşmaları onlar açısında faydalı olmayacaktır. Dolayısıyla konusu suç teşkil eden her tür video için, internetten video kaldırma işlemi gerçekleştirilebilecektir.

 

İnternetten Video Kaldırmada Bilişim Avukatının Önemi

Yazımızın başında da belirtmiş olduğumuz üzere internetten video kaldırma işlemi yapılacağı zaman dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bu işlemin hızlıca gerçekleştirilmesi gerektiğidir. Herhangi bir web sitesinde yayınlanan video, dakikalar içerisinde sosyal medya sitelerine ve haber sitelerine de düşebilir. Özellikle ahlak dışı ya da şaşırtıcı içerikler açısından bu durumun daha da hızlı ilerlediğini söylememiz mümkündür. İşte tam bu nokta bilişim avukatının önemi devreye girecektir. Çünkü internetten video kaldırma hem hukuki hem de teknik bilgiyi bir arada gerektirdiğinden dolayı ciddi anlamda uzmanlık isteyen bir konudur. Problemin doğru tespiti ve izlenecek prosedürün doğru uygulanması ancak bir bilişim avukatı tarafından mümkün hale gelecektir. Dolayısıyla gerek internetten video kaldırma gerekse haber veya fotoğraf kaldırma işlemleri için mutlaka alanında uzman bir bilişim avukatına danışılmalıdır.

 

İnternetten Video Kaldırmak İçin Yetkili Merci

İnternetten video kaldırmak için hakim, kendisine gelen talebi haklı bulduğu takdirde erişimin engellenmesi yönünde karar verecektir. Bu karar Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne iletilecek olup Birlik, ilgili videoyu internetten kaldırmakla yükümlü olacaktır. Hakim tarafından alınan kararın ilgililer tarafından yerine getirilmesi mecburidir. Hakimin bu kararına riayet edilmemesi halinde sorumlu kimseler hakkında 500 günden 3000 güne kadar adli para cezasına hükmedilecektir. Aynı zamanda şu konuyu da ele almamızda fayda var: 5651 sayılı Kanun’un 9/A maddesinde doğrudan TİB’e başvuru yapılarak videolara erişimin engelleneceği belirtilmiştir. Özellikle internet ortamında gezildiği esnada pornografik içerikli veya çocukların cinsel istismarı gibi bir videoya rastlanırsa doğrudan ilgili merciiye bu durum iletilmelidir.

 

Yetkili merci, bu konuda yapacağı inceleme sonucunda haklı gördüğü takdirde web sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı verebilecek ya da sadece ilgili videonun internetten kaldırılması yönünde karar verecektir. Hakkında erişimin engellenmesi kararı verilecek olan suçlar, 5651 sayılı Kanun’un 8.maddesinde tek tek belirtilmiştir. Bu suçların varlığı halinde zaman kaybedilmeden internet üzerinden yetkili merciiye durumun bildirilmesi doğru bir hareket olacaktır.

 

İnternetten Video Kaldırma ve Prestige Mania Bilişim Hizmetleri

İnternet son yıllarda son derece gelişme göstermiş olan bir alan olarak hayatımızda yer almaktadır. Aslında bu kadar gelişme son derece büyük kolaylıklara meydan verse de çoğu zaman kural ihlalleri yapan insan ve siteler ile de karşılaşabiliyoruz. Bu açıdan düşündüğümüz zaman ise hiçbir zaman eski zamanlardaki kolaylıkları da elden bırakmamak gerekecek ve her seferinde en güvenli ortamlarda bulunmak en doğal hakkımız olacaktır.

 

Aslında internet sitesinde paylaşılan her bilgi, resim ve video tabanda kayıtlı olarak bulunmaktadır. Buradan yola çıkarak internet üzerinde herhangi bir konuda kurallara ve ahlaka aykırı bir durum olduğu tespit edilirse hemen internetten video kaldırma hakkını kullanarak bu bilgilere ulaşım iznini de ortadan kaldırabilirsiniz. Sadece bunun için sürekli olarak güveni elden bırakmamak ve gerekli mevkiler ile karşılaşmanız yeterli olacaktır. internetten video kaldırma hakkı sürekli olarak hakkınız olan bir durum olarak karşınızda durmaktadır ve bu haktan yararlanabilmek için şirketimize bağlı olan avukatlarımıza başvurmanız yeterli olacaktır. Zaten bu konuda gelişmelerin sağlandığı bu tür ortamların en büyük yardımcısı iletişim ağlarımızın kuvvetli olmasıdır. Bu konuda ortaya çıkan her türlü kolaylığın ve imkanın temelinde de yine internet ilişkileri ve hukuk kuralları yatmaktadır. Uzman kadro ile destek verdiğimiz bu sistem sayesinde gerek kendiniz ile ilgili gerekse toplum kurallarına aykırı olan her türlü videonun kaldırılmasını da söyleyebilirsiniz.

PRESTİGE MANİA HAKKINDA

Prestige Mania Bilişim Hizmetleri, zorluklarla kazanılan itibarın kolayca kaybedildiği bir zamanda, online tüm mecralardaki prestijinizi sürekli ve kalıcı olarak korumak hedefiyle yola çıkan ve bu alandaki 11 yıllık teknik tecrübesi ile hizmet vermeye devam eden, Av. Serdar Han TOPO denetiminde Topo Hukuk Bürosu’ndan gücünü alan bir kuruluştur.

SOSYAL MEDYADA BİZ

İLETİŞİM

Adres: Mecidiyeköy yolu cad. İzmen Sitesi B-2 Blok No:2 Kat:1 D:66 Şişli/İstanbul (Mecidiyeköy Metrobüs Durağı Yanı)
Tel: +90 (212) 909 36 98
Whatsapp: +90 (543) 350 68 13
E-mail: info@prestigemania.com.tr